За нас


ДГ „Цвята Христова“ е създадена през 1962 година. Днес детската градина работи с една разновъзрастова група деца от 3 до 6 години като предлага подходящи условия на обучение, възпитание и социализация на децата.
Разполага с отлично подготвен педагогически екип, всеотдаен помощен персонал. Децата се обучават и възпитават по подходяща за възрастта им Програмна система.
ДГ „Цвята Христова“ с годините е утвърдила името си на институция , в която децата получават много внимание и любов, за да растат любознателни, можещи и знаещи. Амбициозният педагогически екип умело създава онзи вълшебен свят, в който всяко дете се чувства щастливо, обичано и специално.