Колектив

В отглеждането, възпитанието, обучението и социализацията на децата се грижат директор, учител и двама помощен персонал. Педагогическият екип има ясна мотивация за дейността си, притежават знания, умения и нагласи за творческа работа, потребност от професионално усъвършенстване.

Педагогическите специалисти с желание и ентусиазъм работят за превръщане на детската градина в желано, интересно и приятно място за децата.

  1. Диана Кирова- директор
  2. Йорданка Михайлова-учител
  3. Снежка Илиева-домакин/ помощник-възпитател
  4. Верка Маринова-готвач