Обществен Съвет

Основни членове:

Конкретният брой на членовете на обществения съвет към детска градина „Цвята Христова“ е 5(пет) в т.ч.: 1(един) представител на финансиращия орган и 4(четирима) представители на родителите на децата и 3(трима) резервни членове.

Основни членове:

  1. Николина Горанова-кмет на кметство Горни Дъбник
  2. Венислава Илиева-родител
  3. Галя Матова-родител
  4. Вергиния Йотова-родител
  5. Анжела Миленова-родител

Резервни членове:

  1. Ася Гавазова-старши специалист „Изпълнител бюджет“ кметство Горни Дъбник
  2. Стефка Станева-родител
  3. Калинка Найденова-родител