Прием

Децата в ДГ „Цвята Христова“ се приемат съгласно Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на Община Долни Дъбник.

Необходими документи:

1.Попълнено заявление по образец;

2.Постоянен адрес на родителите;

3.Телефон за връзка;

4.Оригинал и копие на удостоверение за раждане на детето.

Домакинът е длъжностното лице, което е отговорно за начисляването, събирането и отчитането на събраните такси. Таксите за ДГ се заплащат от първия до десетия ден на месеца. За всяка заплатена такса домакинът издава квитанция на родителите.